شلنگ برزنتی

نمایش 1–36 از 71 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

شیلنگ برزنتی یونیکو ۸ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۸ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۸ اینچ ۲۵ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۵ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۸ اینچ ۲۵ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۸ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۸ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۸ اینچ ۲۰ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۰ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۸ اینچ ۲۰ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۶ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۶ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۶ اینچ ۲۵ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۵ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۶ اینچ ۲۵ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۶ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۶ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۶ اینچ ۲۰ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۰ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۶ اینچ ۲۰ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۴ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۴ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۴ اینچ ۲۵ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۵ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۴ اینچ ۲۵ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۴ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۴ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۴ اینچ ۲۰ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۰ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۴ اینچ ۲۰ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۳ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۳ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۳ اینچ ۲۵ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۵ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۳ اینچ ۲۵ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۳ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۳ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۳ اینچ ۲۰ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۰ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۳ اینچ ۲۰ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۲ ۲ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۲ ۲ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۲ ۲ اینچ ۲۵ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۵ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۲ ۲ اینچ ۲۵ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۲ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۲ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۲ اینچ ۲۰ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۵ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۲ اینچ ۲۰ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۲ ۱ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۲ ۱ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۲ ۱ اینچ ۲۵ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۵ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۲ ۱ اینچ ۲۵ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۲ ۱ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۲ ۱ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۲ ۱ اینچ ۲۰ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۰ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۲ ۱ اینچ ۲۰ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۴ ۱ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۴ ۱ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۴ ۱ اینچ ۲۵ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۵ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۴ ۱ اینچ ۲۵ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۴ ۱ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۴ ۱ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۴ ۱ اینچ ۲۰ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۰ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۱/۴ ۱ اینچ ۲۰ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱ اینچ ۲۵ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۵ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۱ اینچ ۲۵ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی یونیکو ۱ اینچ ۲۰ متری یک شیلنگ با کیفیت مناسب و قابل قبول می باشد. این شیلنگ از سه لایه لاستیک، نخ پرلون و روکش برزنتی تشکیل شده است و دارای سایزبندی های ۱ تا ۲ اینچ و متراژ ۲۰ متری می باشد. فشار کاری که این شیلنگ برزنتی یونیکو ۱ اینچ ۲۰ متری می تواند تحمل کند بین ۶ تا ۷ بار است و کاربرد اصلی آن در جعبه های آتش نشانی و در برخی موارد آبیاری می باشد. این شیلنگ ساخت کشور چین بوده و در مجموع از کیفیت خوب و بالایی دارا می باشد.

شیلنگ برزنتی ۸ اینچ هایپر ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی ۸ اینچ هایپر ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی ۸ اینچ هایپر ۲۵ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۵ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۸ اینچ هایپر ۲۵ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۸ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۸ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۸ اینچ هایپر ۲۰ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۰ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۸ اینچ هایپر ۲۰ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۶ اینچ هایپر ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی ۶ اینچ هایپر ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی ۶ اینچ هایپر ۲۵ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۵ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۶ اینچ هایپر ۲۵ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۶ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۶ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۶ اینچ هایپر ۲۰ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۰ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۶ اینچ هایپر ۲۰ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۴ اینچ هایپر ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی ۴ اینچ هایپر ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی ۴ اینچ هایپر ۲۵ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۵ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۴ اینچ هایپر ۲۵ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۴ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۴ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۴ اینچ هایپر ۲۰ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۰ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۴ اینچ هایپر ۲۰ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۳ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۳ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۳ اینچ هایپر ۲۰ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۰ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۳ اینچ هایپر ۲۰ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۱/۲ ۲ اینچ هایپر ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی ۱/۲ ۲ اینچ هایپر ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی ۱/۲ ۲ اینچ هایپر ۲۵ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۵ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۱/۲ ۲ اینچ هایپر ۲۵ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۱/۲ ۲ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۱/۲ ۲ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۱/۲ ۲ اینچ هایپر ۲۰ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۰ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۱/۲ ۲ اینچ هایپر ۲۰ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۲ اینچ هایپر ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی ۲ اینچ هایپر ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی ۲ اینچ هایپر ۲۵ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۵ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۲ اینچ هایپر ۲۵ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۲ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۲ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۲ اینچ هایپر ۲۰ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۰ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۲ اینچ هایپر ۲۰ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۱/۲ ۱ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۱/۲ ۱ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۱/۲ ۱ اینچ هایپر ۲۰ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۰ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۱/۲ ۱ اینچ هایپر ۲۰ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۱/۴ ۱ اینچ هایپر ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی ۱/۴ ۱ اینچ هایپر ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی ۱/۴ ۱ اینچ هایپر ۲۵ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۵ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۱/۴ ۱ اینچ هایپر ۲۵ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۱/۴ ۱ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۱/۴ ۱ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۱/۴ ۱ اینچ هایپر ۲۰ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۰ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۱/۴ ۱ اینچ هایپر ۲۰ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۱ اینچ هایپر ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی ۱ اینچ هایپر ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی ۱ اینچ هایپر ۲۵ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۰ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۱ اینچ هایپر ۲۵ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی ۱ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۱ اینچ هایپر ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی ۱ اینچ هایپر ۲۰ متری، باریک یکی از محصولات شرکت هایپر است. این شیلنگ نوعی شیلنگ آتش‌نشانی است که قطر آن یک اینچ است. این شیلنگ دارای طولی برابر ۲۰ متر است و با در نظر گرفتن این طول، وزن بسیار کم ۱۶۸۰ گرمی دارد که باعث حمل و نقل آسان آن است. با کمک این شیلنگ عبور جریانی با حداکثر فشار ۲۴ بار ممکن است و این خاصیتی مهم برای شیلنگ‌های آتش‌نشانی است. در شیلنگ برزنتی ۱ اینچ هایپر ۲۰ متری آب با فشار زیاد از درون لایه‌ای از جنس لاستیک طبیعی عبور می‌کند و به دلیل اینکه از انعطاف بالایی برخوردار است باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.

شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۸ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۸ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۸ اینچ ۲۵ متری دارای لاستیک نرم، منعطف و مقاوم EPDM و لایه‌ایی خارجی به صورت بافت از نخ پرلون در حلقه های ۲۰ متری تولید می‌شود. شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۸ اینچ ۲۵ متری مناسب جهت انتقال آب با فشار و دبی بالا در عملیات های آتش نشانی است و از برند Haberkorn ساخت اتریش است. همچنین لایه خارجی شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۸ اینچ ۲۵ متری به صورت ۱۰۰% الیاف نخی مصنوعی از استحکام بالایی برخوردار می‌شود و با تقویت لایه داخلی، عبور آب با فشار بالا بدون ترکیدگی را ضمانت می‌کند و در آبرسانی بسیار محکم و مقاوم است.

شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۸ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۸ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۸ اینچ ۲۰ متری دارای لاستیک نرم، منعطف و مقاوم EPDM و لایه‌ایی خارجی به صورت بافت از نخ پرلون در حلقه های ۲۰ متری تولید می‌شود. شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۸ اینچ ۲۰ متری مناسب جهت انتقال آب با فشار و دبی بالا در عملیات های آتش نشانی است و از برند Haberkorn ساخت اتریش است. همچنین لایه خارجی شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۸ اینچ ۲۰ متری به صورت ۱۰۰% الیاف نخی مصنوعی از استحکام بالایی برخوردار می‌شود و با تقویت لایه داخلی، عبور آب با فشار بالا بدون ترکیدگی را ضمانت می‌کند و در آبرسانی بسیار محکم و مقاوم است.

شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۶ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۶ اینچ ۲۰ متری

شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۶ اینچ ۲۰ متری دارای لاستیک نرم، منعطف و مقاوم EPDM و لایه‌ایی خارجی به صورت بافت از نخ پرلون در حلقه های ۲۰ متری تولید می‌شود. شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۶ اینچ ۲۰ متری مناسب جهت انتقال آب با فشار و دبی بالا در عملیات های آتش نشانی است و از برند Haberkorn ساخت اتریش است. همچنین لایه خارجی شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۶ اینچ ۲۰ متری به صورت ۱۰۰% الیاف نخی مصنوعی از استحکام بالایی برخوردار می‌شود و با تقویت لایه داخلی، عبور آب با فشار بالا بدون ترکیدگی را ضمانت می‌کند و در آبرسانی بسیار محکم و مقاوم است.

شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۶ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۶ اینچ ۲۵ متری

شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۶ اینچ ۲۵ متری دارای لاستیک نرم، منعطف و مقاوم EPDM و لایه‌ایی خارجی به صورت بافت از نخ پرلون در حلقه های ۲۰ متری تولید می‌شود. شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۶ اینچ ۲۵ متری مناسب جهت انتقال آب با فشار و دبی بالا در عملیات های آتش نشانی است و از برند Haberkorn ساخت اتریش است. همچنین لایه خارجی شیلنگ برزنتی اتریشی (هابرکورن) ۶ اینچ ۲۵ متری به صورت ۱۰۰% الیاف نخی مصنوعی از استحکام بالایی برخوردار می‌شود و با تقویت لایه داخلی، عبور آب با فشار بالا بدون ترکیدگی را ضمانت می‌کند و در آبرسانی بسیار محکم و مقاوم است.