نازل شیر دار سه حالته

نمایش دادن همه 24 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

نازل شیر دار سه حالته فلزی افق ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیر دار سه حالته فلزی افق ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیر دار سه حالته فلزی افق ۱/۲ ۲ اینچ، از محصولات با کیفیت شرکت افق است که بوسیله نازل آتش نشانی ، فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی افزایش فراوانی پیدا می‌کند. بدنه این محصول ، بطور کامل از جنس آلومینیوم تولید شده است که خیلی سبک و با دوام است. در قسمت وسط قطعه ای پلاستیکی به رنگ مشکی تعبیه شده است. اهرمی که بر روی این نازل شیر دار سه حالته فلزی افق ۱/۲ ۲ اینچ گذاشته شده است ، شیر سه حالته نامیده می شود که در واقع اهرمی است که خروج آب از نازل را در حالتهای قطع کنترل می نماید.

نازل شیر دار سه حالته فلزی آتش‌نشانی افق ۲ اینچ

نازل شیر دار سه حالته فلزی آتش‌نشانی افق ۲ اینچ

نازل شیر دار سه حالته فلزی آتش‌نشانی افق ۲ اینچ، از محصولات با کیفیت شرکت افق است که بوسیله نازل آتش نشانی ، فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی افزایش فراوانی پیدا می‌کند. بدنه این محصول ، بطور کامل از جنس آلومینیوم تولید شده است که خیلی سبک و با دوام است. در قسمت وسط قطعه ای پلاستیکی به رنگ مشکی تعبیه شده است. اهرمی که بر روی این نازل شیر دار سه حالته فلزی آتش‌نشانی افق ۲ اینچ گذاشته شده است ، شیر سه حالته نامیده می شود که در واقع اهرمی است که خروج آب از نازل را در حالتهای قطع کنترل می نماید.

نازل شیر دار سه حالته فلزی آتش نشانی افق ۱/۲ ۱ اینچ

نازل شیر دار سه حالته فلزی آتش نشانی افق ۱/۲ ۱ اینچ

نازل شیر دار سه حالته فلزی آتش نشانی افق ۱/۲ ۱ اینچ، از محصولات با کیفیت شرکت افق است که بوسیله نازل آتش نشانی ، فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی افزایش فراوانی پیدا می‌کند. بدنه این محصول ، بطور کامل از جنس آلومینیوم تولید شده است که خیلی سبک و با دوام است. در قسمت وسط قطعه ای پلاستیکی به رنگ مشکی تعبیه شده است. اهرمی که بر روی این نازل شیر دار سه حالته فلزی آتش نشانی افق ۱/۲ ۱ اینچ گذاشته شده است ، شیر سه حالته نامیده می شود که در واقع اهرمی است که خروج آب از نازل را در حالتهای قطع کنترل می نماید.

نازل شیردار سه حالته فلزی آتش نشانی افق ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته فلزی آتش نشانی افق ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته فلزی آتش نشانی افق ۱ اینچ، از محصولات با کیفیت شرکت افق است که بوسیله نازل آتش نشانی ، فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی افزایش فراوانی پیدا می‌کند. بدنه این محصول ، بطور کامل از جنس آلومینیوم تولید شده است که خیلی سبک و با دوام است. در قسمت وسط قطعه ای پلاستیکی به رنگ مشکی تعبیه شده است. اهرمی که بر روی این نازل شیردار سه حالته فلزی آتش نشانی افق ۱ اینچ گذاشته شده است ، شیر سه حالته نامیده می شود که در واقع اهرمی است که خروج آب از نازل را در حالتهای قطع کنترل می نماید.

نازل شیردار سه حالته راد فلزی ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیردار سه حالته راد فلزی ۱/۲ ۲ اینچ

بوسیله نازل شیردار سه حالته راد فلزی ۱/۲ ۲ اینچ، این محصول به شیلنگ برزنتی و یا ضد اسید متصل می گردد و در دو نوع نازل شیردار سه حالته فلزی نازل شیردار سه حالته تولید می گردد. بر روی نازل یک دستگیره آلومینیومی به منظور تنظیم بر روی حالت مورد نظر قرار دارد که با چرخش ۹۰ درجه می توان حالت اسپری و قطع شدن را انتخاب می‌کنند. این محصول به دلیل استفاده از آلومینیوم، نازل شیردار سه حالته راد فلزی ۱/۲ ۲ اینچ بسیار سبک گردیده است. فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی بوسیله نازل شیردار سه حالته راد فلزی ۱/۲ ۲ اینچ افزایش فراوانی پیدا می‌کند.

نازل شیردار سه حالته راد آتش نشانی فلزی ۲ اینچ

نازل شیردار سه حالته راد آتش نشانی فلزی ۲ اینچ

بوسیله نازل شیردار سه حالته راد آتش نشانی فلزی ۲ اینچ، این محصول به شیلنگ برزنتی و یا ضد اسید متصل می گردد و در دو نوع نازل شیردار سه حالته فلزی نازل شیردار سه حالته تولید می گردد. بر روی نازل یک دستگیره آلومینیومی به منظور تنظیم بر روی حالت مورد نظر قرار دارد که با چرخش ۹۰ درجه می توان حالت اسپری و قطع شدن را انتخاب می‌کنند. این محصول به دلیل استفاده از آلومینیوم، نازل شیردار سه حالته راد آتش نشانی فلزی ۲ اینچ بسیار سبک گردیده است. فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی بوسیله آن افزایش فراوانی پیدا می‌کند.

نازل شیر دار سه حالته آتش نشانی راد فلزی ۱/۲ ۱ اینچ

نازل شیر دار سه حالته آتش نشانی راد فلزی ۱/۲ ۱ اینچ

بوسیله نازل شیر دار سه حالته آتش نشانی راد فلزی ۱/۲ ۱ اینچ، این محصول به شیلنگ برزنتی و یا ضد اسید متصل می گردد و در دو نوع نازل شیردار سه حالته فلزی نازل شیردار سه حالته تولید می گردد. بر روی نازل یک دستگیره آلومینیومی به منظور تنظیم بر روی حالت مورد نظر قرار دارد که با چرخش ۹۰ درجه می توان حالت اسپری و قطع شدن را انتخاب می‌کنند. این محصول به دلیل استفاده از آلومینیوم، نازل شیر دار سه حالته آتش نشانی راد فلزی ۱/۲ ۱ اینچ بسیار سبک گردیده است. فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی بوسیله نازل شیر دار سه حالته آتش نشانی راد فلزی ۱/۲ ۱ اینچ افزایش فراوانی پیدا می‌کند.

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی راد فلزی ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی راد فلزی ۱ اینچ

بوسیله نازل شیردار سه حالته آتش نشانی راد فلزی ۱ اینچ، این محصول به شیلنگ برزنتی و یا ضد اسید متصل می گردد و در دو نوع نازل شیردار سه حالته فلزی نازل شیردار سه حالته تولید می گردد. بر روی نازل یک دستگیره آلومینیومی به منظور تنظیم بر روی حالت مورد نظر قرار دارد که با چرخش ۹۰ درجه می توان حالت اسپری و قطع شدن را انتخاب می‌کنند. این محصول به دلیل استفاده از آلومینیوم، نازل شیردار سه حالته آتش نشانی راد فلزی ۱ اینچ بسیار سبک گردیده است. فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی بوسیله نازل شیردار سه حالته آتش نشانی راد فلزی ۱ اینچ افزایش فراوانی پیدا می‌کند.

نازل شیر دار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیر دار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیر دار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۲ اینچ، یکی از محصولات با کیفیت شرکت آریا کوپلینگ می باشد. که بوسیله نازل آتش نشانی ، فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی افزایش چشمگیری پیدا می کند . بدنه این محصول ، بطور کامل از جنس آلومینیوم آلیاژی تولید شده است که بسیار سبک و مقاوم می باشد و در قسمت وسط قطعه ای پلاستیکی به رنگ مشکی کارگذاری شده است . اهرمی که بر روی این نازل کار گذاشته شده است ، شیر سه حالته نامیده می شود که در واقع اهرمی است که نازل شیر دار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۲ اینچ خروج آب را در حالتهای مختلف پاشیدن کنترل می کند.

نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی فلزی آریا کوپلینگ ۲ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی فلزی آریا کوپلینگ ۲ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی فلزی آریا کوپلینگ ۲ اینچ، یکی از محصولات با کیفیت شرکت آریا کوپلینگ می باشد. که بوسیله نازل آتش نشانی ، فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی افزایش چشمگیری پیدا می کند . بدنه این محصول ، بطور کامل از جنس آلومینیوم آلیاژی تولید شده است که بسیار سبک و مقاوم می باشد و در قسمت وسط قطعه ای پلاستیکی به رنگ مشکی کارگذاری شده است . اهرمی که بر روی این نازل کار گذاشته شده است ، شیر سه حالته نامیده می شود که در واقع اهرمی است که نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی فلزی آریا کوپلینگ ۲ اینچ خروج آب را در حالتهای مختلف پاشیدن کنترل می کند.

نازل شیر دار سه حالته آتش نشانی فلزی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۱ اینچ

نازل شیر دار سه حالته آتش نشانی فلزی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۱ اینچ

نازل شیر دار سه حالته آتش نشانی فلزی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۱ اینچ، یکی از محصولات با کیفیت شرکت آریا کوپلینگ می باشد. که بوسیله نازل آتش نشانی ، فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی افزایش چشمگیری پیدا می کند . بدنه این محصول ، بطور کامل از جنس آلومینیوم آلیاژی تولید شده است که بسیار سبک و مقاوم می باشد و در قسمت وسط قطعه ای پلاستیکی به رنگ مشکی کارگذاری شده است . اهرمی که بر روی این نازل کار گذاشته شده است ، شیر سه حالته نامیده می شود که در واقع اهرمی است که نازل شیر دار سه حالته آتش نشانی فلزی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۱ اینچ خروج آب را در حالتهای مختلف پاشیدن کنترل می کند.

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی فلزی آریا کوپلینگ ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی فلزی آریا کوپلینگ ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی فلزی آریا کوپلینگ ۱ اینچ، یکی از محصولات با کیفیت شرکت آریا کوپلینگ می باشد. که بوسیله نازل آتش نشانی ، فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی افزایش چشمگیری پیدا می کند . بدنه این محصول ، بطور کامل از جنس آلومینیوم آلیاژی تولید شده است که بسیار سبک و مقاوم می باشد و در قسمت وسط قطعه ای پلاستیکی به رنگ مشکی کارگذاری شده است . اهرمی که بر روی این نازل کار گذاشته شده است ، شیر سه حالته نامیده می شود که در واقع اهرمی است که نازل شیردار سه حالته آتش نشانی فلزی آریا کوپلینگ ۱ اینچ خروج آب را در حالتهای مختلف پاشیدن کنترل می کند.

نازل شیر دار سه حالته آتش نشانی افق پلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیر دار سه حالته آتش نشانی افق پلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیر دار سه حالته آتش نشانی افق پلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ، نازل شیردار سه حالته پلاستیکی یکی از محصولات با کیفیت شرکت آریا کوپلینگ می باشد. بوسیله نازل آتش نشانی، فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی افزایش چشمگیری پیدا می کند . بدنه این نازل شیر دار سه حالته آتش نشانی افق پلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ ، از جنس پلاستیک سخت تولید شده است که بسیار سبک و مقاوم می باشد . اهرمی که بر روی این نازل کار گذاشته شده است ، شیر سه حالته نامیده می شود که در واقع اهرمی است که خروج آب از نازل را در حالت های قطع و اسپری کنترل می کند.

نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی افق پلاستیکی ۲ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی افق پلاستیکی ۲ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی افق پلاستیکی ۲ اینچ، نازل شیردار سه حالته پلاستیکی یکی از محصولات با کیفیت شرکت آریا کوپلینگ می باشد. بوسیله نازل آتش نشانی، فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی افزایش چشمگیری پیدا می کند . بدنه این نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی افق پلاستیکی ۲ اینچ ، از جنس پلاستیک سخت تولید شده است که بسیار سبک و مقاوم می باشد . اهرمی که بر روی این نازل کار گذاشته شده است ، شیر سه حالته نامیده می شود که در واقع اهرمی است که خروج آب از نازل را در حالت های قطع و اسپری کنترل می کند.

نازل آتش نشانی شیردار سه حالته افق پلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ

نازل آتش نشانی شیردار سه حالته افق پلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ

نازل آتش نشانی شیردار سه حالته افق پلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ، نازل شیردار سه حالته پلاستیکی یکی از محصولات با کیفیت شرکت آریا کوپلینگ می باشد. بوسیله نازل آتش نشانی، فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی افزایش چشمگیری پیدا می کند . بدنه این نازل آتش نشانی شیردار سه حالته افق پلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ ، از جنس پلاستیک سخت تولید شده است که بسیار سبک و مقاوم می باشد . اهرمی که بر روی این نازل کار گذاشته شده است ، شیر سه حالته نامیده می شود که در واقع اهرمی است که خروج آب از نازل را در حالت های قطع و اسپری کنترل می کند.

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی افق پلاستیکی ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی افق پلاستیکی ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی افق پلاستیکی ۱ اینچ، نازل شیردار سه حالته پلاستیکی یکی از محصولات با کیفیت شرکت آریا کوپلینگ می باشد. بوسیله نازل آتش نشانی، فشار آب خروجی از شیلنگ آتش نشانی افزایش چشمگیری پیدا می کند . بدنه این نازل شیردار سه حالته آتش نشانی افق پلاستیکی ۱ اینچ ، از جنس پلاستیک سخت تولید شده است که بسیار سبک و مقاوم می باشد . اهرمی که بر روی این نازل کار گذاشته شده است ، شیر سه حالته نامیده می شود که در واقع اهرمی است که خروج آب از نازل را در حالت های قطع و اسپری کنترل می کند.

نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی راد پلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی راد پلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی راد پلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ ، نازل های شیر داری هستند که در سازمان های اتش نشانی مصرف و استفاده فراوانی دارد و یکی از با کیفیت ترین اجناس هستند.

کاربرد اصلی نازل های اتش نشانی افزایش قدرت و پرتاب آب به محل حادثه است که با نصب این نوع نازل ها کیفیت آنها مشهود خواهد بود. نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی راد پلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ که روی آن ها تعبیه شده است خروج آب را از نازل در حالت قطع کنترل می‌کند. جنس بدنه آن از پلاستیک سخت است.

نازل سه حالته شیردار آتش نشانی راد پلاستیکی ۲ اینچ

نازل سه حالته شیردار آتش نشانی راد پلاستیکی ۲ اینچ

نازل سه حالته شیردار آتش نشانی راد پلاستیکی ۲ اینچ، نازل های شیر داری هستند که در سازمان های اتش نشانی مصرف و استفاده فراوانی دارد و یکی از با کیفیت ترین اجناس هستند.

کاربرد اصلی نازل های اتش نشانی افزایش قدرت و پرتاب آب به محل حادثه است که با نصب این نوع نازل ها کیفیت آنها مشهود خواهد بود. نازل سه حالته شیردار آتش نشانی راد پلاستیکی ۲ اینچ که روی آن ها تعبیه شده است خروج آب را از نازل در حالت قطع کنترل می‌کند. جنس بدنه آن از پلاستیک سخت است.

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی راد پلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی راد پلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی راد پلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ ، نازل های شیر داری هستند که در سازمان های اتش نشانی مصرف و استفاده فراوانی دارد و یکی از با کیفیت ترین اجناس هستند.

کاربرد اصلی نازل های اتش نشانی افزایش قدرت و پرتاب آب به محل حادثه است که با نصب این نوع نازل ها کیفیت آنها مشهود خواهد بود. نازل شیردار سه حالته آتش نشانی راد پلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ که روی آن ها تعبیه شده است خروج آب را از نازل در حالت قطع کنترل می‌کند. جنس بدنه آن از پلاستیک سخت است.

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی پلاستیکی راد ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی پلاستیکی راد ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی پلاستیکی راد ۱ اینچ ، نازل های شیر داری هستند که در سازمان های اتش نشانی مصرف و استفاده فراوانی دارد و یکی از با کیفیت ترین اجناس هستند.

کاربرد اصلی نازل های اتش نشانی افزایش قدرت و پرتاب آب به محل حادثه است که با نصب این نوع نازل ها کیفیت آنها مشهود خواهد بود. نازل شیردار سه حالته آتش نشانی پلاستیکی راد ۱ اینچ که روی آن ها تعبیه شده است خروج آب را از نازل در حالت قطع کنترل می‌کند. جنس بدنه آن از پلاستیک سخت است.

نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ پلاستیکی سایز ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ پلاستیکی سایز ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ پلاستیکی سایز ۱/۲ ۲ اینچ همراه با شیلنگ آب آتش نشانی وسیله ای برای انتقال آب به محل آتش سوزی و ریختن آب بر روی آتش است. فشار آب اما ، در هنگام خروج از شیلنگ آتش نشانی ، به دلیل قطر زیاد شیلنگ ، عمدتا مطلوب نبوده و خیلی کم می باشد و در نتیجه آب را تا فاصله دور نمی پاشد. در اینجا نیاز به نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ پلاستیکی سایز ۱/۲ ۲ اینچ داریم که کم کردن قطر قسمت خروجی ، فشار آب خروجی را تا حد امکان بالا ببرد .

نازل شیردار آتش نشانی سه حالته آریا کوپلینگ پلاستیکی سایز ۲ اینچ

نازل شیردار آتش نشانی سه حالته آریا کوپلینگ پلاستیکی سایز ۲ اینچ

نازل شیردار آتش نشانی سه حالته آریا کوپلینگ پلاستیکی سایز ۲ اینچ همراه با شیلنگ آب آتش نشانی وسیله ای برای انتقال آب به محل آتش سوزی و ریختن آب بر روی آتش است. فشار آب اما ، در هنگام خروج از شیلنگ آتش نشانی ، به دلیل قطر زیاد شیلنگ ، عمدتا مطلوب نبوده و خیلی کم می باشد و در نتیجه آب را تا فاصله دور نمی پاشد. در اینجا نیاز به نازل شیردار آتش نشانی سه حالته آریا کوپلینگ پلاستیکی سایز ۲ اینچ داریم که کم کردن قطر قسمت خروجی ، فشار آب خروجی را تا حد امکان بالا ببرد .

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی آریا کوپلینگ پلاستیکی سایز ۱/۲ ۱

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی آریا کوپلینگ پلاستیکی سایز ۱/۲ ۱

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی آریا کوپلینگ پلاستیکی سایز ۱/۲ ۱ همراه با شیلنگ آب آتش نشانی وسیله ای برای انتقال آب به محل آتش سوزی و ریختن آب بر روی آتش است. فشار آب اما ، در هنگام خروج از شیلنگ آتش نشانی ، به دلیل قطر زیاد شیلنگ ، عمدتا مطلوب نبوده و خیلی کم می باشد و در نتیجه آب را تا فاصله دور نمی پاشد. در اینجا نیاز به نازل شیردار سه حالته آتش نشانی آریا کوپلینگ پلاستیکی سایز ۱/۲ ۱ داریم که کم کردن قطر قسمت خروجی ، فشار آب خروجی را تا حد امکان بالا ببرد .

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی سایز ۱ اینچ آریا کوپلینگ

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی سایز ۱ اینچ آریا کوپلینگ

نازل شیردار سه حالته آتش نشانی سایز ۱ اینچ آریا کوپلینگ با کیفیت از ضروری ترین لوازم آتش نشانی محسوب می شود. برای تهیه نازل شیردار سه حالته آتش نشانی سایز ۱ اینچ آریا کوپلینگ با کیفیت بالا و قیمت مناسب با ما تماس بگیرید.