متعلقات نازل

نمایش دادن همه 2 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

دنباله نازل آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ به ۱ اینچ

دنباله نازل آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ به ۱ اینچ

دنباله نازل آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ به ۱ اینچ جزء تجهیزات آتش نشانی مورد نیاز متعددی برای اطفا حریق است که در یک تولید دقیق نتیجه میدهد. مهمترین و اصلی ترین این متعلقات، مخزن و پمپ آب ، شیر فلکه آب جهت کنترل ورودی آب ، هیدرانت ، کوپلینگ شیلنگ آتش نشانی و در نهایت نازل که پرتاب کننده آب بر روی آتش می باشد، است. هیدرانت یا دنباله نازل آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ به ۱ اینچ رابط بین کوپلینگ اتصال بر روی شیلنگ آتش نشانی و شیر فلکه آتش نشانی می باشد که می توان آن را بر روی شیر فلکه بست و اتصال را بوجود آورد.

دنباله نازل آتش نشانی آریا کوپلینگ سایز ۳/۴ اینچ به ۱ اینچ

دنباله نازل آتش نشانی آریا کوپلینگ سایز ۳/۴ اینچ به ۱ اینچ

دنباله نازل آتش نشانی آریا کوپلینگ سایز ۳/۴ اینچ به ۱ اینچ جزء تجهیزات آتش نشانی مورد نیاز متعددی برای اطفا حریق است که در یک تولید دقیق نتیجه میدهد. مهمترین و اصلی ترین این متعلقات، مخزن و پمپ آب ، شیر فلکه آب جهت کنترل ورودی آب ، هیدرانت ، کوپلینگ شیلنگ آتش نشانی و در نهایت نازل که پرتاب کننده آب بر روی آتش می باشد، است. هیدرانت یا دنباله نازل آتش نشانی آریا کوپلینگ سایز ۳/۴ اینچ به ۱ اینچ رابط بین کوپلینگ اتصال بر روی شیلنگ آتش نشانی و شیر فلکه آتش نشانی می باشد که می توان آن را بر روی شیر فلکه بست و اتصال را بوجود آورد.