شیر پروانه ای با خروجی سیگنال دار

نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

شیر پروانه‌ ای با خروجی سیگنال دار سایز ۱۲ اینچ برند APC

شیر پروانه‌ ای با خروجی سیگنال دار سایز ۱۲ اینچ برند APC

شیر پروانه‌ ای با خروجی سیگنال دار سایز ۱۲ اینچ برند APC دارای قابلیت قطع و وصل سریع می باشد که این عملکرد آن در سیستم اطفا حریق آتش نشانی بسیار مورد توجه می باشد. در کنار این کاربرد بسیار کارآمد قیمت شیر پروانه‌ ای با خروجی سیگنال دار سایز ۱۲ اینچ برند APC بسیار ارزان بوده به گونه ای که در برابر قابلیت های این قطعه بسیار ناچیز محسوب می شود. دیسک شیر پروانه‌ ای با خروجی سیگنال دار سایز ۱۲ اینچ برند APC در مرکز این قطعه واقع شده است. چرخش محرک دیسک شیر پروانه‌ ای با خروجی سیگنال دار سایز ۱۲ اینچ برند APC سبب قطع و وصل جریان می شود.

شیر پروانه‌ای با خروجی سیگنال دار سایز ۱۰ اینچ برند APC

شیر پروانه‌ای با خروجی سیگنال دار سایز ۱۰ اینچ برند APC

شیر پروانه‌ای با خروجی سیگنال دار سایز ۱۰ اینچ برند APC دارای قابلیت قطع و وصل سریع می باشد که این عملکرد آن در سیستم اطفا حریق آتش نشانی بسیار مورد توجه می باشد. در کنار این کاربرد بسیار کارآمد قیمت شیر پروانه‌ای با خروجی سیگنال دار سایز ۱۰ اینچ برند APC بسیار ارزان بوده به گونه ای که در برابر قابلیت های این قطعه بسیار ناچیز محسوب می شود. دیسک شیر پروانه‌ای با خروجی سیگنال دار سایز ۱۰ اینچ برند APC در مرکز این قطعه واقع شده است. چرخش محرک دیسک شیر پروانه‌ای با خروجی سیگنال دار سایز ۱۰ اینچ برند APC سبب قطع و وصل جریان می شود.

شیر پروانه‌ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۸ اینچ

شیر پروانه‌ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۸ اینچ

شیر پروانه‌ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۸ اینچ دارای قابلیت قطع و وصل سریع می باشد که این عملکرد آن در سیستم اطفا حریق آتش نشانی بسیار مورد توجه می باشد. در کنار این کاربرد بسیار کارآمد قیمت شیر پروانه‌ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۸ اینچ بسیار ارزان بوده به گونه ای که در برابر قابلیت های این قطعه بسیار ناچیز محسوب می شود. دیسک شیر پروانه‌ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۸ اینچ در مرکز این قطعه واقع شده است. چرخش محرک دیسک شیر پروانه‌ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۸ اینچ سبب قطع و وصل جریان می شود.

شیر پروانه ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۶ اینچ

شیر پروانه ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۶ اینچ

شیر پروانه ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۶ اینچ دارای قابلیت قطع و وصل سریع می باشد که این عملکرد آن در سیستم اطفا حریق آتش نشانی بسیار مورد توجه می باشد. در کنار این کاربرد بسیار کارآمد قیمت شیر پروانه ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۶ اینچ بسیار ارزان بوده به گونه ای که در برابر قابلیت های این قطعه بسیار ناچیز محسوب می شود. دیسک شیر پروانه ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۶ اینچ در مرکز این قطعه واقع شده است. چرخش محرک دیسک شیر پروانه ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۶ اینچ سبب قطع و وصل جریان می شود.

شیر پروانه ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۵ اینچ

شیر پروانه ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۵ اینچ

شیر پروانه ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۵ اینچ نقش بسیار زیادی در حفظ ایمنی محیط از حوادث دارد. برای مشاوره فروش شیر پروانه ای APC با خروجی سیگنال دار سایز ۵ اینچ با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت با ما تماس بگیرید.

 

شیر پروانه ای با خروجی سیگنال دار APC سایز ۱/۲ ۲ اینچ

شیر پروانه ای با خروجی سیگنال دار APC سایز ۱/۲ ۲ اینچ

شیر پروانه ای با خروجی سیگنال دار APC سایز ۱/۲ ۲ اینچ نقش بسیار زیادی در حفظ ایمنی محیط از حوادث دارد. برای مشاوره فروش شیر پروانه ای با خروجی سیگنال دار APC سایز ۱/۲ ۲ اینچ با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت با ما تماس بگیرید.

شیر پروانه ای آتش‌نشانی با خروجی سیگنال دار APC سایز ۴ اینچ

شیر پروانه ای آتش‌نشانی با خروجی سیگنال دار APC سایز ۴ اینچ

شیر پروانه ای آتش‌نشانی با خروجی سیگنال دار APC سایز ۴ اینچ نقش بسیار زیادی در حفظ ایمنی محیط از حوادث دارد. برای مشاوره فروش شیر پروانه ای آتش‌نشانی با خروجی سیگنال دار APC سایز ۴ اینچ با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت با ما تماس بگیرید.

شیر پروانه ای با خروجی سیگنال دار APC سایز ۳ اینچ

شیر پروانه ای با خروجی سیگنال دار APC سایز ۳ اینچ

شیر پروانه ای با خروجی سیگنال دار APC سایز ۳ اینچ نقش بسیار زیادی در حفظ ایمنی محیط از حوادث دارد. برای مشاوره فروش شیر پروانه ای با خروجی سیگنال دار APC سایز ۳ اینچ با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت با ما تماس بگیرید.

شیر پروانه ای آتش نشانی با خروجی سیگنال دار APC سایز ۲ اینچ

شیر پروانه ای آتش نشانی با خروجی سیگنال دار APC سایز ۲ اینچ

شیر پروانه ای آتش نشانی با خروجی سیگنال دار APC سایز ۲ اینچ دارای عملکردی ساده و در عین حال با ایمنی بالا می باشد. برای مشاوره فروش شیر پروانه ای آتش نشانی با خروجی سیگنال دار APC سایز ۲ اینچ با کیفیت بالا و قیمت مناسب با ما تماس بگیرید.