کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی پودری

کپسول آتش نشانی پودری

کپسول آتش نشانی پودری

کپسول آتش نشانی پودری را می توان با یکی از نام های کپسول آتش نشانی شیمیایی خشک، کپسول آتش نشانی ABC  و کپسول آتش نشانی چند منظوره شناخت و این کپسول آتش نشانی پودری مانعی را تشکیل می دهد که منبع اکسیژن و آتش را جدا می کند که از این رو آتش خاموش می شود. از آنجایی که کپسول آتش نشانی پودری در واقع آتش را خنک نمی کند، احتمال کمی برای احتراق مجدد وجود دارد و البته چندین مزیت برای استفاده از این نوع کپسول آتش نشانی وجود دارد مانند اینکه روی اکثر انواع آتش کار خواهد کرد، می تواند آتش را در یک بازه زمانی سریع سرکوب کند و کپسول آتش نشانی پودری تنها نوع خاموش کننده ای است که برای فلزات قابل اشتعال استفاده می شود.

کپسول آتش نشانی پودری یک انتخاب بسیار همه کاره است زیرا تقریباً در همه انواع آتش می توان از آن استفاده کرد و این کپسول آتش نشانی را می توان در موقعیت های مختلف مورد استفاده قرار داد. مثلا در آتش سوزی کلاس A؛ آتش‌ هایی که شامل مواد جامد قابل اشتعال مانند منسوجات، کاغذ و چوب می‌شوند و آتش سوزی کلاس B؛ آتش سوزی هایی که شامل مایعات قابل اشتعال می شود، به عنوان مثال، رنگ، گازوئیل و بنزین و حتی آتش سوزی کلاس C؛ آتش سوزی هایی که شامل گازهای قابل اشتعال، به عنوان مثال، بوتان یا متان است.همچنین استفاده از کپسول آتش نشانی پودری در آتش سوزی های الکتریکی که تجهیزات الکتریکی حداکثر تا ۱۰۰۰ ولت باشد ممکن است.

استفاده تخصصی از کپسول آتش نشانی پودری به این شکل است که کپسول آتش نشانی پودریL2  که فقط از این نوع می توانند برای آتش سوزی هایی که لیتیوم دارند استفاده شوند و کپسول آتش نشانی پودریM28  می توانند برای آتش سوزی هایی که تمام فلزات قابل اشتعال باقی مانده را شامل می شود استفاده شود.  البته توجه داشته باشید که به هیچ وجه از کپسول آتش نشانی پودری نباید در شرایط آتش سوزی کلاس F؛ آتش پخت و پز، مانند آتش تابه و آتش سوزی هایی که در فضاهای بسته هستند، آتش سوزی هایی که شامل تجهیزات الکتریکی بیش از ۱۰۰۰ ولت است و آتش سوزی هایی که شامل فلزات قابل اشتعال می شود، به استثنای کپسول آتش نشانی پودری تخصصی،  استفاده شود و ایده آل ترین حالت در استفاده از کپسول آتش نشانی پودری برای محیط های بیرونی که خطرات آتش سوزی مختلف مانند سوخت، وسیله نقلیه و مواد شیمیایی وجود دارد، می باشد.