کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی آب و گاز

کپسول آتش نشانی آب و گاز

کپسول آتش نشانی آب و گاز

اگرچه کپسول های آتش نشانی به پنج نوع اصلی طبقه بندی می شوند، کپسول آتش نشانی آب و گاز نیز دارای نسخه های مختلفی می باش که به این معنی است که در مجموع هشت نوع مختلف کپسول آتش نشانی برای انتخاب وجود دارد. هشت نوع مختلف کپسول آتش نشانی شامل پودر خشک تخصصی، پودر خشک استاندارد، فوم، اسپری آب، مه آب، اسپری آب، مواد شیمیایی مرطوب و دی اکسید کربن است و هیچ کپسول آتش نشانی واحدی وجود ندارد که بتوان از آن در همه کلاس های آتش سوزی استفاده کرد به همین دلیل در اینجا بیشتر درباره کپسول آتش نشانی آب و گاز توضیح خواهیم دارد.

کپسول آتش نشانی آب و گاز بیشتر برای خطر آتش سوزی کلاس A استفاده می شوند و در اکثر اماکن، داشتن فوم یا خاموش کننده آب ضروری است که کپسول آتش نشانی آب و گاز دارای برچسب قرمز روشن می باشد. این نوع کپسول آتش نشانی آب و گاز خاموش کننده برای آتش سوزی ناشی از مواد آلی مختلف از جمله پارچه، منسوجات، زغال سنگ، چوب، مقوا و کاغذ و غیره استفاده می شود و نباید برای آتش سوزی آشپزخانه، آتش سوزی ناشی از گاز و مایعات قابل اشتعال و همچنین آتش سوزی هایی که شامل تجهیزات الکتریکی می شود استفاده شود.

تا آنجا که به کار داخلی مربوط می شود، یک کپسول آتش نشانی آب و گاز با داشتن یک اثر خنک کننده بر روی مایع کار می کند که باعث می شود سوخت در حال سوختن با سرعت کمتری بسوزد تا شعله ها کاملاً خاموش شوند و برای مشاغل یا محل هایی که به این کپسول آتش نشانی آب و گاز نیاز است شامل ساختمان های ساخته شده از چوب یا مواد آلی یا محل های تجاری حاوی انواع خاصی از مواد آلی مانند بیمارستان ها، مدارس، ادارات، انبارها و املاک مسکونی مناسب است ولی اکثر ساختمان ها به فوم یا خاموش کننده آب نیاز دارند.

این کپسول آتش نشانی آب و گاز باید در کنار خروجی در طبقاتی قرار گیرد که دارای خطر آتش سوزی کلاس A  می باشد و این نوع کپسول به جای نازل جت مجهز به یک نازل اسپری است که به این معنی است که آب می تواند سطح بسیار بیشتری را به سرعت پوشش دهد تا آتش را سریعتر خاموش کند که همانطور که از نام آن پیداست، این نوع خاموش کننده ها مجهز به نوع متفاوتی از نازل هستند که وظیفه رهاسازی ذرات بسیار کوچک و میکروسکوپی آب را بر عهده دارند و این نازل کپسول آتش نشانی آب و گاز ذرات ریز را آزاد می کند که آتش را خفه می کند و همچنین با ایجاد دیواره ای از مه که به کاهش احساس گرما کمک می کند، فرد استفاده کننده از خاموش کننده را ایمن نگه می دارد.