فلوسوییچ

فلوسوییچ

فلوسوییچ

فلوسوییچ

فلوسوییچ مانند تمام کلیدها، قطعه ای است که برای ایجاد و قطع جریان الکتریکی در مدار طراحی و تولید شده است . در یک سیستم صنعتی، یک فلوسوییچ جریان برای نظارت و کنترل نرخ جریان رسانه های فرآیند، مانند بخار، مایعات و گازها ضروری است. فلوسوییچ جریان به حفظ نرخ‌های ایمن و قابل کنترل جریان با راه‌اندازی عملیات در دستگاه های مختلف در یک سیستم برای فراهم کردن کنترل جریان روشن و خاموش رسانه‌ها فرآیند کمک می‌کنند.

در پردازش صنعتی، جریان به معنای حرکت مایعات، بخار و گازها از طریق یک سیستم پردازش می باشد. اندازه گیری سرعت آن برای اندازه گیری حجم محیط فرآیند سیال که از یک سطح مقطع خاص در واحد زمان رد می شود، دلالت دارد. نظارت بر اندازه‌گیری‌های نرخ جریان در کنترل حرکت ایمن سیال در یک سیستم صنعتی ضروری است که فلوسوییچ نظارت و کنترل جریان برای تمام صنایعی که رسانه های سیال را پردازش می کنند، را انجام می دهد.

همان گونه که توضیح دادیم، فلوسوییچ جریان برای نظارت و کنترل نرخ جریان سیال در یک سیستم فرآیند صنعتی استفاده می شوند. سیستم‌های صنعتی خودکار که رسانه‌های سیال را پردازش می‌کنند. برای مطمئن شدن از امنیت و بهینه بودن نرخ جریان، به شدت به فلوسوییچ جریان متکی هستند.

سوئیچ‌های جریان به سطوح نرخ جریان از پیش تنظیم شده پاسخ می‌دهند و با رسیدن به آن سطوح، دو عملکرد را انجام می‌دهند: یعنی بستن کنتاکت‌ها و روشن کردن یک قسمت خاص از تجهیزات، یا باز کردن کنتاکت‌های آن که به نوعی خاموش کردن یک قطعه مخصوص از تجهیزات است.

امروزه انواع مختلفی از فلوسوییچ جریان در بازار وجود دارد. که به روش های مختلف کار می کنند که فلوسوییچ جریان طرح پدال با یک پدال لولایی یا فنری تولید شده است. به طور مستقیم با بخشی که در لوله جریان دارد تماس برقرار می کند. هنگامی که رسانه با نرخ هدف جریان دارد، پارو در موقعیتی قرار می گیرد. افزایش یا کاهش در نرخ جریان، پدال را از نقطه تنظیم خود حرکت می دهد، که به نوبه خود، یک سوئیچ کوچک را پرتاب می کند که عمل مشخص شده را آغاز می کند.

فلوسوییچ پیستونی اما به گونه دیگری کار می کند که یک پیستون مغناطیسی شناور آزاد به مقدار جریان داخل لوله جواب دهد. شرکت ما به عنوان یک تامین کننده قطعات فلوسوییچ به شما این اطمینان را می دهد که با خرید از ما و مشاوره با کارشناسان و متخصصان فنی ما در زمینه سفارش می توانید از یک محصول با کیفیت بالا برخوردار شوید.

نوشته های مشابه